• รูปภาพสินค้า กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

กระดิ่งทองสัมฤทธิ์

เนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.
499.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

ผลิตจากเนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.

มีเสียงดังกังวาล ดีไซต์สวยงาม เหมาะสำหรับแขวนอาคารบ้านเรือน