• Picture of กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังพญานาค Picture of กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังพญานาค

กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังพญานาค

เนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซ.ม.
2,599.00 ฿

+

เนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซ.ม.

เสียงไพเราะ ดังกังวาล