• Picture of ขนมกลีบลำดวน Picture of ขนมกลีบลำดวน

ขนมกลีบลำดวน

ขนมกลีบลำดวน เป็นขนมไทยมงคลที่น่ารับประทาน เหมาะสำหรับเป็นของฝากและของขวัญ
80.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+