• รูปภาพสินค้า กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด

2.กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด มีรายการสินค้าดังนี้ 2.1 ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดชงดื่มผสมงาดำ 2.2 ข้าวหอมนิล 2.3 ข้าวบดเคลือบขมิ้นชัน 2.4 ข้าวบดเคลือบใบเตย 2.5 ข้าวบดเคลือบกระเทียม 2.6 งาดำ 2.7 จมูกข้าว 2.8 ข้าวโอ๊ต 2.9 ข้าวกล้องเพาะงอกขมิ้นชัน 2.10 ข้าวกล้องเพาะงอกใบเตย 2.11 ข้าวกล้องเพาะงอกอัญชัน 2.12 ข้าวกล้องเพาะงอกกระเจี๊ยบ ราคาของกระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด = 1454 บาท สนใจติดต่อ 02-556-1108-9
1,454.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+

2.กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด
มีรายการสินค้าดังนี้
2.1 ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดชงดื่มผสมงาดำ
2.2 ข้าวหอมนิล
2.3 ข้าวบดเคลือบขมิ้นชัน
2.4 ข้าวบดเคลือบใบเตย
2.5 ข้าวบดเคลือบกระเทียม
2.6 งาดำ
2.7 จมูกข้าว
2.8 ข้าวโอ๊ต
2.9 ข้าวกล้องเพาะงอกขมิ้นชัน
2.10 ข้าวกล้องเพาะงอกใบเตย
2.11 ข้าวกล้องเพาะงอกอัญชัน
2.12 ข้าวกล้องเพาะงอกกระเจี๊ยบ
ราคาของกระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด = 1454 บาท

สนใจติดต่อ 02-556-1108-9


สินค้าที่เกี่ยวข้อง