• Picture of ข้าวกล้องหอมมะลิ Picture of ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมในตนเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กลิ่นเหมือนดอกมะลิ เวลาเคี้ยวเมล็ดข้าวจะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่นๆ ลักษณะของข้าวหอมมะลิไทยจะมีเมล็ดเรียวยาวสวยงาม สีขาวหรือครีมอ่อนๆ
59.00 ฿

Delivery date: 3-5 days
Products specifications
กลุ่มสินค้า ORGANIC
+