• รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก/Germinated Brown Jasmine Rice (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก/Germinated Brown Jasmine Rice (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก/Germinated Brown Jasmine Rice (1kg.)

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก ข้าวกล้องหอมมะลิที่นำไปเพาะงอก ทำให้เกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น ของกรดกลูตามิก จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่มีปริมาณสารแกมมาอะมิโน บิวทิวริก แอซิด หรือสาร (GABA) สูง ซึ่งสาร (GABA) นี้มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคลมชัก และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต นอกจากนี้การเพาะงอก ยังทำให้ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น รับประทานอร่อยกว่าข้าวกล้องหอมมะลิปกติ
149.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก
ข้าวกล้องหอมมะลิที่นำไปเพาะงอก ทำให้เกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น ของกรดกลูตามิก  
จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่มีปริมาณสารแกมมาอะมิโน บิวทิวริก แอซิด หรือสาร (GABA) สูง
ซึ่งสาร (GABA) นี้มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล
นอนไม่หลับ โรคลมชัก และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต นอกจากนี้การเพาะงอก
ยังทำให้ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น
รับประทานอร่อยกว่าข้าวกล้องหอมมะลิปกติ

 

วิธีหุงข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก

อัตราส่วน

ข้าว 1  :   น้ำ 2

ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาทีวิธีเก็บรักษา

1.ถ้ายังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้ 1 ปี 6 เดือน หรือ ปีครึ่ง

2.หลังจากที่เปิดให้เก็บไว้ในตู้เย็น
(สามารถยืดอายุได้ 3 เดือน)English


How to cook rice

Germinated brown Jasmine rice

Can be cooked in an electric rice cooker.

For being appetizing, using the ratio

of 1 cup of rice to 2 cup for water.


Preservation

1.To keep it dry and vacuum

(Be able to prolong for 1 year and 6 months)

2. After opening, to keep it in a refrigerator

(Be able to prolong for 3 months)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง