• รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก/Germinated Brown Red Jasmine (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก/Germinated Brown Red Jasmine (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก/Germinated Brown Red Jasmine (1kg.)

ข้าวหอมมะลิแดงเพาะงอก มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสูงกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา 31เท่ามีธาตุเหล็กสูงและวิตามิน บี6 เมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บไว้ในกระบวนการเพาะงอก จะยิ่งทำให้ข้าวอ่อนนุ่มมากขึ้น และยังเพิ่มปริมาณสารแกมม่าโอไรซานอล และสารกาบา (GABA) มากกว่า 13 เท่า แร่ธาตุ และ วิตามิน ตามธรรมชาติในเมล็ดข้าว เหมาะสำหรับรับประทานเป็นข้าวสวย หุงแบบผสมข้าวเหนียวก่ำเพาะงอกก็จะทำให้ข้าวอ่อนนุ่มเป็นตัวสวยงาม ต้มข้าวต้มจะมียางดี ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยาก
149.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+

ข้าวหอมมะลิแดงเพาะงอก
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสูงกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา 31เท่ามีธาตุเหล็กสูงและวิตามิน บี6
เมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บไว้ในกระบวนการเพาะงอก จะยิ่งทำให้ข้าวอ่อนนุ่มมากขึ้น และยังเพิ่มปริมาณ
สารแกมม่าโอไรซานอล และสารกาบา (GABA) มากกว่า 13 เท่า แร่ธาตุ และ วิตามิน ตามธรรมชาติ
ในเมล็ดข้าว เหมาะสำหรับรับประทานเป็นข้าวสวย หุงแบบผสมข้าวเหนียวก่ำเพาะงอกก็จะทำให้
ข้าวอ่อนนุ่มเป็นตัวสวยงาม ต้มข้าวต้มจะมียางดี ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยาก

 

วิธีหุงข้าวหอมมะลิแดงเพาะงอก

อัตราส่วน

ข้าว 1  :   น้ำ 2

ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาทีวิธีเก็บรักษา

1.ถ้ายังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้ 1 ปี 6 เดือน หรือ ปีครึ่ง

2.หลังจากที่เปิดให้เก็บไว้ในตู้เย็น
(สามารถยืดอายุได้ 3 เดือน)English


How to cook rice

Red Germinated brown Jasmine rice

Can be cooked in an electric rice cooker.

For being appetizing, using the ratio

of 1 cup of rice to 2 cup for water.


Preservation

1.To keep it dry and vacuum

(Be able to prolong for 1 year and 6 months)

2. After opening, to keep it in a refrigerator

(Be able to prolong for 3 months)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง