• รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก. OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก. OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก.

ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิคไร่สุมิตธา ปลูกตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง หุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชณาการ *บรรจุถุงสูญญากาศถุงละ 1 กิโลกรัม 20 ถุง
1,800.00 ฿
1,500.00 ฿

ร้านค้า: ไร่สุมิตธา
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า Organic Thailand
กลุ่มสินค้า OTOP 5 ดาว
+

ข้าวอินทรีย์ไร่สุมิตธา เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว ในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต แต่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินและน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมีตกค้าง เมื่อนำไปหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชณาการ

ข้าวกล้อง หลังจากเก็บเกี่ยวเรานำผลผลิตที่ได้มากะเทาะเอาเปลือกออกเท่านั้น โดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) ยังอยู่ ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก ให้ วิตามินบี1 บี2 บี6 วิตามินอี ไฟเบอร์ และอื่นๆ

วิธีหุง
1.ซาวข้าวเร็วๆ 1 ครั้ง
2.ใส่ข้าว 1 ส่วน  ต่อน้ำ  1.5 - 2 ส่วน

 
วิธีเก็บรักษา
ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศไม่อับชื้น
เมื่อเปิดถุงแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง