• Picture of ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 Picture of ข้าวกล้องหอมมะลิ 105

ข้าวกล้องหอมมะลิ 105

มีวิตามินบีรวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาหารอ่อนเพลีย แขน ขาไม่มีแรง ปวดกล้าวเนื้อ โรคผิวหนังบางชนิด และยังบำรุงสมองทำให้เจริญอาหาร ที่สำคัญยังป้องกันมะเร็งในลำไส้อีกด้วย
80.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า ORGANIC
+