• รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องมะลิแดง OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องมะลิแดง OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวกล้องมะลิแดง

ป้องกันโรคโลหินจาง โรคเหน็บชา โรคเพลลากรา(ท้องเสีย ประสาทไหว) โรคเกี่ยวกับไทรอยด์ มะเร็งลำไส้ เป็นต้น
80.00 ฿

ร้านค้า: สวนจารุวรรณ
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+