• Picture of ข้าวกล้องมะลิแดง Picture of ข้าวกล้องมะลิแดง

ข้าวกล้องมะลิแดง

ป้องกันโรคโลหินจาง โรคเหน็บชา โรคเพลลากรา(ท้องเสีย ประสาทไหว) โรคเกี่ยวกับไทรอยด์ มะเร็งลำไส้ เป็นต้น
80.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า ORGANIC
+