• รูปภาพสินค้า ข้าวน้ำนมกล้องสด OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวน้ำนมกล้องสด OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวน้ำนมกล้องสด

ข้าวที่เก็บเกี่ยวระยะน้ำนม(ข้าว 90 วัน) มีธาตุอาหารสูง ปลูกด้วยขบวนการเกษตรอินทรีย์ วิธีธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
120.00 ฿
80.00 ฿

ร้านค้า: Corco Organic
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
กลุ่มสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด
+

พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ปลูกข้าหอมมะลิ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย