• รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมนิล หรือข้าวไรซ์เบอรี่/Hom nil Brown Rice / Riceberry (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมนิล หรือข้าวไรซ์เบอรี่/Hom nil Brown Rice / Riceberry (1kg.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ข้าวกล้องหอมนิล หรือข้าวไรซ์เบอรี่/Hom nil Brown Rice / Riceberry (1kg.)

ข้าวกล้องหอมนิล หรือข้าวไรซ์เบอรี่ มีคุณค่าทางอาหารของข้าวอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ด และสีของข้าว เยื่อหุ้มเมล็ด ข้าวมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และกระเพาะอาหาร ช่วยป้องกันการดูดซึมไขมันชนิดอิ่มตัวเข้าสู่กระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี และช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมและกระเพาะอาหาร
129.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+

ข้าวกล้องหอมนิล
มีคุณค่าทางอาหารของข้าวอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ด และสีของข้าว เยื่อหุ้มเมล็ด
ข้าวมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และกระเพาะอาหาร
ช่วยป้องกันการดูดซึมไขมันชนิดอิ่มตัวเข้าสู่กระเพาะอาหาร
ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ลดไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม
และกระเพาะอาหาร

 

วิธีหุงข้าวกล้องหอมนิล

อัตราส่วน

ข้าว 1  :   น้ำ 1.50


วิธีเก็บรักษา

1.ถ้ายังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้ 1 ปี 6 เดือน หรือ ปีครึ่ง

2.หลังจากที่เปิดให้เก็บไว้ในตู้เย็น
(สามารถยืดอายุได้ 3 เดือน)English


How to cook rice

Hon - Nll brown rice

Can be cooked in an electric rice cooker.

For being appetizing, using the ratio

of 1 cup of rice to 1.50 cup for water.


Preservation

1.To keep it dry and vacuum

(Be able to prolong for 1 year and 6 months)

2. After opening, to keep it in a refrigerator

(Be able to prolong for 3 months)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง