• รูปภาพสินค้า คุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กล่องหัวใจเล็ก รสงาดำ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า คุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กล่องหัวใจเล็ก รสงาดำ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

คุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กล่องหัวใจเล็ก รสงาดำ

กล่องหัวใจเล็ก บรรจุ 60 ชิ้น น้ำหนัก 300 กรัม
155.00 ฿
140.00 ฿

วันที่ส่งมอบสินค้า: 3-5 days
ร้านค้า: ขนมแม่ยิ่ง
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า 5 ดาว
+