• รูปภาพสินค้า จักรสานไม้ไผ่หุ้มเคสโทรศัพท์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า จักรสานไม้ไผ่หุ้มเคสโทรศัพท์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

จักรสานไม้ไผ่หุ้มเคสโทรศัพท์

จักสารไม้ไผ่หุ้มเคสโทรศัพท์ ใช้กันรอยขีดข่วน
1,000.00 ฿

ร้านค้า: Bambooceramic
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

จักรสารไม้ไผ่หุ้มเคสโทศัพท์ ใช้กันรอยขีดข่วน

สามารถติดต่อซื้อได้ที่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

E-mail  WL.Bambooceramic@gmail.com.com

โทร 0849100188