• Picture of จี้หินธรรมชาติ Picture of จี้หินธรรมชาติ

จี้หินธรรมชาติ

จี้หินธรรมชาติ
15,000.00 ฿
10,000.00 ฿

Free shipping
Vendor: kraamjewelry
Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

จี้หินธรรมชาติ(เป็นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ)ผ่านการเข้าพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นของมงคล