• Picture of ชุดของฝากแคบหมู Picture of ชุดของฝากแคบหมู

ชุดของฝากแคบหมู

แคบหมูบรรจุกล่องสวยงาม ขนาดบรรจุ 100 กรัม
45.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+