• รูปภาพสินค้า ตะกร้าเส้นพลาสติก OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ตะกร้าเส้นพลาสติก OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ตะกร้าเส้นพลาสติก

ตะกร้าเส้นพลาสติก ผลิตจากกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลศรีจุฬา ประโยชน์ใช้เสื้อผ้า และใช้ใส่สิ่งของต่างๆในบ้าน
180.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

ตะกร้าสานเส้นพลาสติกสาระพัดประโยชน์ใช้ได้ทั้งในบ้านและที่ทำงาน

ความกว้าง  39 ซม.  สูง  42 ซม.