• Picture of ต้นกล้วยจิ๋ว Picture of ต้นกล้วยจิ๋ว

ต้นกล้วยจิ๋ว

ต้นกล้วยจิ๋ว ผลิตจากดินไทย ถือเป็นไม้มงคล ทำกิจการงานใดๆ ก็จะประสพความสำเร็จ งานการดูเหมือนกล้วยๆๆ
250.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+