• Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด) Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด)
  • Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด) Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด)
  • Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด) Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด)
  • Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด) Picture of ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด)

ที่นอนบุฟองน้า 90ซม. (แบบสอด)

ผลิตจากเสื่อกก สวยงาม น่าใช้ ทนทาน
650.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ใช้สำหรับนอน นั่ง

ผลิตจากเสื่อกก

ขนาด กว้าง 90 ซม.  ยาว 200 ซม.