• Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.) Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.) Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.) Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.) Picture of ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)

ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)

เป็นที่นอน สวยงาม น่าใช้ นอนแล้วไม่ยุบ ถอดซักได้ มีหลายสี
2,200.00 ฿
2,000.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ผลิตจากเสื่อกก

ขนาด กว้าง 120 ซม.  ยาว 200 ซม.