• Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)
  • Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) Picture of ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)

ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)

เป็นที่นอน สวยงาม น่าใช้ นอนแล้วไม่ยุบ ถอดซักได้ มีหลายสี
1,850.00 ฿
1,600.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ผลิตจากเสื่อกก

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 2 เมตร