• Picture of น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน (ขนาดกลาง) Picture of น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน (ขนาดกลาง)

น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน (ขนาดกลาง)

ผึ้งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้มาผสมกับเอ็นไซม์ในตัวผึ้ง ผลิตเป็นน้ำผึ้ง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรท ที่ให้พลังงานสูง เกลือแร่ วิตามิน โปรตีน และธาตุอาหารต่างๆ เหมาะสำหรับทุกเพศ-ทุกวัย ส่วนประกอบสำคัญ น้ำผึ้งแท้ 100% ปริมาตรสุทธิ 350 ม.ล.
115.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+