• รูปภาพสินค้า น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

น้ำผึ้งไร่ปอ-ป่าน

ผึ้งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้มาผสมกับเอ็นไซม์ในตัวผึ้ง ผลิตเป็นน้ำผึ้ง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรท ที่ให้พลังงานสูง เกลือแร่ วิตามิน โปรตีน และธาตุอาหารต่างๆ เหมาะสำหรับทุกเพศ-ทุกวัย ส่วนประกอบสำคัญ น้ำผึ้งแท้ 100% ปริมาตรสุทธิ 750 ม.ล.
190.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+


สินค้าที่เกี่ยวข้อง