บ้านฉายตะวัน

Orderby
Picture of ปลาดุกแดดเดียว
  • SALE

ปลาดุกแดดเดียว

250.00 ฿ 200.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุกอินทรีย์ "บ้านฉายตะวัน.
Picture of ปลาดุกทอดสมุนไพร รสลาบ
  • SALE

ปลาดุกทอดสมุนไพร รสลาบ

120.00 ฿ 80.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุก "บ้านฉายตะวัน"
Picture of ปลาดุกร้า
  • SALE

ปลาดุกร้า

250.00 ฿ 200.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุก "บ้านฉายตะวัน"
Picture of ไรซ์เบอรี่ผัดหมี่่โคราช
  • SALE

ไรซ์เบอรี่ผัดหมี่่โคราช

75.00 ฿ 50.00 ฿
ผลิคภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไร์เบอรี่ปลอดสารเคมี