บ้านฉายตะวัน

เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า ปลาดุกแดดเดียว OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ปลาดุกแดดเดียว

250.00 ฿ 200.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุกอินทรีย์ "บ้านฉายตะวัน.
รูปภาพสินค้า ปลาดุกทอดสมุนไพร รสลาบ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ปลาดุกทอดสมุนไพร รสลาบ

120.00 ฿ 80.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุก "บ้านฉายตะวัน"
รูปภาพสินค้า ปลาดุกร้า OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ปลาดุกร้า

250.00 ฿ 200.00 ฿
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาดุก "บ้านฉายตะวัน"
รูปภาพสินค้า ไรซ์เบอรี่ผัดหมี่่โคราช OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ไรซ์เบอรี่ผัดหมี่่โคราช

75.00 ฿ 50.00 ฿
ผลิคภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไร์เบอรี่ปลอดสารเคมี