• Picture of ผงพะโล้ Picture of ผงพะโล้
  • Picture of ผงพะโล้ Picture of ผงพะโล้
  • Picture of ผงพะโล้ Picture of ผงพะโล้
  • Picture of ผงพะโล้ Picture of ผงพะโล้

ผงพะโล้

ใช้เป็นเครื่องปรุง ทำให้มีรสชาติและกลิ่นหอม
50.00 ฿
40.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า HALAL
+

ใช้เป็นเครื่องปรุง ทำให้มีรสชาติและกลิ่นหอม สามารถสั่งซื้อเป็นปริมาณต่อกิโลกรัมได้

 

โชคชัยพาณิย์

02-4201833

Sk@4minds.co.th