• Picture of ชุดผลไม้รวม(กล่อง)140กรัม Picture of ชุดผลไม้รวม(กล่อง)140กรัม

ชุดผลไม้รวม(กล่อง)140กรัม

ด้านในบรรจุรวมผลไม้กวน4ชนิด มังคุดกวน สละกวน เงาะกวน กระท้อนกวน ทุกชนิดชั้นในห่อด้วยแผ่นข้าวรับประทานได้
120.00 ฿
100.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+