• Picture of ผ้าคลุมไหล่ Picture of ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผลิตจากเส้นไหมเนื้อดีด้วยความเอาใจใส่ในการผลิตชิ้นงานอย่างมีคุณภาพของคนในชุมชนมีลายงดงามไม่ซำ้รูปแบบดูแลรักษาง่ายและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
990.00 ฿
690.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ชิ้นงานแต่ละชิ้นผลิตโดยช่างฝีมือคนไทยท่ีมีความละเอียดและใส่ใจต่อผู้บริโภคโดยคำนึงถึงประโยน์ของสินค้าความสวยงามรูปแบบท่ีไม่ซ้ำใครบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่