• รูปภาพสินค้า ผ้าคลุมไหล่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ผ้าคลุมไหล่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ผ้าคลุมไหล่

ผลิตจากเส้นไหมเนื้อดีด้วยความเอาใจใส่ในการผลิตชิ้นงานอย่างมีคุณภาพของคนในชุมชนมีลายงดงามไม่ซำ้รูปแบบดูแลรักษาง่ายและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
990.00 ฿
690.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

ชิ้นงานแต่ละชิ้นผลิตโดยช่างฝีมือคนไทยท่ีมีความละเอียดและใส่ใจต่อผู้บริโภคโดยคำนึงถึงประโยน์ของสินค้าความสวยงามรูปแบบท่ีไม่ซ้ำใครบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่