• Picture of ผ้าไหมมัดหมี่ Picture of ผ้าไหมมัดหมี่
  • Picture of ผ้าไหมมัดหมี่ Picture of ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ 3ตะกรอหางกระรอกพิเศษ
18,000.00 ฿
15,000.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า SACICT
กลุ่มสินค้า GI
+

ผ้าไหมมัดหมี่3ตะกรอหางกระรอกพิเศษ ลายดอกแก้ว