• Picture of ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก Picture of ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก

ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก ไหมพื้นติด ผ้าพื้น2เมตร ผ้าลาย2เมตร สามารถตัดได้ 1ชุด เสื้อผ้าถุง
4,000.00 ฿
3,800.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+