• รูปภาพสินค้า มะนาวอินทรีย์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า มะนาวอินทรีย์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

มะนาวอินทรีย์

มะนาวแป้นพิจิตร ปลูกแบบอินทรีย์ เปลือกบาง น้ำเยอะ เก็บไว้ได้นาน กิโลกรัมละ 40 บาท
50.00 ฿
40.00 ฿

ร้านค้า: แม่สีฟาร์ม
คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า เกษตรอินทรีย์
+