วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

รายละเอียดร้านค้า

"บุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

“ถ้าต่างคนต่างอยู่แน่นอนว่าเราก็เหนื่อย เราต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ” 

กว่าจะมีวันนี้ได้ลุงบุญมีเจ้าของแบรนด์ข้าวเกษตรอินทรีย์ “ลุงบุญมี” ผ่านร้อนผ่านหนาวนานมาก ลิ้มลองหลากหลายอาชีพ ทั้งช่างเย็บผ้าโหล ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินสายไฟ สุดท้ายได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดคือ “ทำนา ปลูกข้าว” แต่ต้องเป็นการทำนาปลูกข้าวแบบใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ นำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จึงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 
แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ลุงบุญมีมองว่า “การทำนาจะต่างคนต่างทำไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองทางการค้า” จึงได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนบ้านอุ่มแสงหรือกลุ่มเกษตรทิพย์ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มารวมกลุ่มกันทำการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และต่อรองกับระบบทุนนิยม พยายามพึ่งพิงตนเอง และคนในชุมชนเป็นหลักให้เกษตรกรรู้จักตัวตนของตนเอง รู้เรื่องดิน ถ้าไม่รู้เรื่องดินจะทำเกษตรอินทรีย์ยาก ทำให้ระบบนิเวศในชุมชนกลับมาสมดุลและสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์"

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทั้ง IFAOM , EU , NOP และมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรส่วนหนึ่งปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมสีนิล ข้าว Rice berry ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์สูงและราคาดีกว่าข้าวหอมมะลิ ทั่วไปอีกด้วย  นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องงอกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและยังแปรรูปเป็นแป้งข้าวกล้องงอก ไอศกรีมข้าวกล้องงอก ขนมที่ทำจากข้าวกล้องงอก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย 

เรียงลำดับ

ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ 1 Kg.

90.00 ฿
เป็นข้าวที่มีโภชนาการสูง ช่วยลดน้ตาลในเลือด

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ลุงบุญมี (Organic Riceberry)1กก.

110.00 ฿
ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ลุงบุญมี สุระโคตร จากอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก บรรจุในถุงสูญญากาศสามารถเก็บได้ 1 ปี คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีนง,แกมมาโอไรซานอล,วิตามินอี,แทนนิน,สังกะสีและโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง