• Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า
  • Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า Picture of ผงสมุนไพรพอกหน้า

ผงสมุนไพรพอกหน้า

ใช้พอกหน้าเพื่อผิวที่เนียนนุ่มกระจ่างใส
120.00 ฿
90.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ใช้สมุนไพรผสมกับเสปรยโปรตีนไหม หรือนมสด โยเกิรต์ ฯลฯ พอกหน้าเว้นรอบดวงตา ปาก ช้วงก่อนนอนใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด