เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า มะนาวอินทรีย์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

มะนาวอินทรีย์

50.00 ฿ 40.00 ฿
มะนาวแป้นพิจิตร ปลูกแบบอินทรีย์ เปลือกบาง น้ำเยอะ เก็บไว้ได้นาน กิโลกรัมละ 40 บาท