• Picture of อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc. Picture of อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc.
  • Picture of อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc. Picture of อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc.

อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc.

อาหารเสริมทางใบผสมฮอร์โมนธรรมชาติ 220 cc.
60.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า ORGANIC
กลุ่มสินค้า OTOP
+

ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยไซโต

            “ปุ๋ยไซโต” เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนธรรมชาติ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีของเสียและมลพิษจากการผลิต   ก่อตั้งและผลิตโดยกลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต  เมื่อปี พ.ศ. 2546 ณ หมู่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการในการผลิต คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการทำลายดินจากการใช้เคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยและยาเคมีต่าง ๆ และมีหลักการในการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2549 ปุ๋ยที่ผลิตได้นำมาใช้ในกลุ่มและในชุมชนใกล้เคียง กำลังการผลิตอยู่ที่ 60 – 100 กระสอบ/วัน หลังจากผลิตมาระยะหนึ่งด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพของปุ๋ยที่แตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป เมื่อเกษตรกรนำไปใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้จริง เช่น หน้ายางตายนึ่ง, น้ำยางไม่ข้น, น้ำหนักน้อย, ปาล์มขาดคอ ผลผลิตไม่ดี ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีการสั่งจองปุ๋ยและจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยกลัวว่าจะไม่ได้รับปุ๋ยตามที่สั่งไว้ ปัญหาการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โรงงานจึงได้เพิ่มเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่  1,500 กระสอบ/วัน  การใช้ได้กระจายและบอกต่อไปยังต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วด้วยคุณภาพหลังการใช้ ที่เห็นผลจริง  โดยทางโรงงานมีผลิตทั้งหมด 6  ชนิด 

                1.ปุ๋ยไซโต สูตร 1  (สีชมพู) ใช้สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางเล็ก ไม้ผล นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชผักสวนครัว

                2. ปุ๋ยไซโต สูตร 2  (สีฟ้า)  ใช้สำหรับยางเปิดกรีดและแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง

                3. ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ (เร่งดอกเร่งราก) 

                4. อาหารเสริมทางใบ

                5. ปุ๋ยเร่งดอกกล้วยไม้

                6. ปุ๋ยบัว

วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาผลิตปุ๋ยไซโต เป็นวัตถุดิบที่เป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของพืชทั้งสิ้น ไม่ใช่กากของเสียจากของเหลือใช้ ไม่มีสารเติมเต็ม ทั้งเม็ดคือเนื้อปุ๋ย แม้แต่วัตถุดิบขึ้นเม็ดที่โรงงานปุ๋ยทั่วไปมักใช้ดินธรรมดา แต่ปุ๋ยไซโต ใช้ดินขี้กุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งที่ชาวบ้านมักนำมาใส่ต้นไม้แทนปุ๋ย เนื่องจากดินขี้กุ้งมีซีโอไลท์ + หินภูเขาไฟ ที่เป็นอาหารของพืชโดยผ่านกรรมวิธีและตากแห้งแล้ว มาผสมผสานกับเทคโนโลยีจากธรรมชาติ และมีนักวิชาการซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 20 ปี ดูแลควบคุมคุณภาพและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ปุ๋ยไซโตจึงเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ทะเบียนเลขที่ 87/2553 และเป็นปุ๋ยเพียงรายเดียวที่ได้รับเป็นสินค้าOTOP  ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี       ปุ๋ยไซโตมีส่วนประกอบหลัก 8 ชนิด อาทิเช่น   

          1. มูลค้างคาว  มีมูลค้างคาวอายุนับ 100 ปี เป็นสูตรผสม 50 % ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชครบทุกชนิดทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมเช่น โบรอน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม

          2. ฮอร์โมนไซโตไคนิน   เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติที่นำมาใช้กับพืชทุกชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย แก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง ปาล์มลูกลีบ นอกจากนี้ยังทำให้ปาล์มผลดก ลูกโต ติดลูกตลอดปี ไม่ขาดคอ

                 - ช่วยกระตุ้นให้เกิดหน่อและตาใหม่ที่แข็งแรง เช่น ยางเล็กจะแตกยอดต่อฉัตรตลอดปี ลำต้นอ้วนโต เห็นผลหลังจากใช้ปุ๋ยภายใน 15 วัน

                 - เพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงลดปัญหาการพรางใบ ด้วยนวัตกรรมฮอร์โมนไซโตไคนิน เพิ่มการดูดซึมและสร้างสารอาหารได้ดีขึ้น ทำให้น้ำยางข้น หนักดี เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่ม 40-44% ปาล์มทะลายใหญ่ผลโต น้ำหนักต่อทะลายสูง

                - ยืดเวลาการติดดอก ทำให้มีโอกาสได้รับการผสมเกสรมากขึ้น ไม้ผลจึงผลดก

                - ป้องกันโรคใบหงิก รากเน่า ต้นเน่า เก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้น เช่น พริก มะเขือ ถั่ว แตง บวบ ฯลฯ

                - ช่วยชะลอการแก่ของใบ ทำให้ยางผลัดใบช้าลง เพิ่มวันกรีดได้มากขึ้น

         3. สารคีเลต   ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และที่ตกค้างในดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี ให้พืชนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์  ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้  100%

                - ปรับสภาพโครงสร้างดินที่เสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปลูกพืชซ้ำ ๆ ให้ดีดังเดิม

                - ทำหน้าที่ขนส่งปุ๋ยให้กับรากพืชได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วถูกจับส่งให้กับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียปุ๋ยจากการระเหิดระเหยไปในอากาศและตกค้างในดิน

                - ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารรองและอาหารเสริม  เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โบรอน ฯลฯ ที่มีอยู่ในดินและในปุ๋ยไซโตให้พืชสามารถนำมาใช้ โดยไม่ต้องใส่ธาตุอาหารรองเพิ่มให้สิ้นเปลืองเวลาและต้นทุนการใช้ปุ๋ย

สารคีเลต  เมื่อทำงานประสานร่วมกับฮอร์โมนไซโตไคนิน  ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการใช้ปุ๋ยอย่างแท้จริง โดยสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ถึง 50% เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 40%

           4. จุลินทรีย์    ใช้ EMจากประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่ ตรึงธาตุอาหารหลัก คือ

                -ไรโซเบี่ยม แฟรงเคีย ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศและปลดปล่อยในรูปไนเตรตเพื่อให้พืชนำไปใช้ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                -ไมโคไรซ่า(ที่อาศัยอยู่กับรากพืช)จะผลิตกรดออกมาละลายฟอสฟอรัสที่ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้น เนื่องจากฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากแต่เป็นธาตุที่ละลายน้ำได้ไม่ดีและเคลื่อนที่ในดินได้น้อยมากพืชที่มีระบบรากไม่ดีมักได้รับธาตุอาหารนี้ไม่เพียงพอ

                -บาซิลัส  ทำหน้าที่ตรึงโพแทสเซียม  (K) โดยปล่อยกรดอ่อน ๆ มาสลายธาตุโปแทสเซียม เพื่อให้

โปแทสเซียม สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและรากพืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดีขึ้น


Related products