• รูปภาพสินค้า เก้าอี้จัดเลี้ยง-ประชุม รุ่น SA-C102 OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า เก้าอี้จัดเลี้ยง-ประชุม รุ่น SA-C102 OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

เก้าอี้จัดเลี้ยง-ประชุม รุ่น SA-C102

เก้าอี้จัดเลี้ยง-ประชุม รุ่น SA-C102 ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm. วัสดุ: ขาเหล็กชุปโครเมียม เบาะฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
500.00 ฿
420.00 ฿

+

เก้าอี้จัดเลี้ยง-ประชุม รุ่น SA-C102

ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm. 

วัสดุ: ขาเหล็กชุปโครเมียม

         เบาะฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม