• รูปภาพสินค้า เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105 OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105 OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105 ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm. รายละเอียด :โครงขาผลิตจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 3/4" เหล็กหนา 1.0 มม. เสริมเหล็กคาดขา ชุปโครเมียม ที่นั่งผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 16 มม. บุฟองน้ำหนา 2 นิ้ว ที่พิงหลังผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 19 มม. บุฟองน้ำหนา 3/4 นิ้ว บุหนังเทียม : สีดำ,น้ำเงิน,เลือกสีได้
700.00 ฿
650.00 ฿

+

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105

ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm.

รายละเอียด :โครงขาผลิตจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 3/4" เหล็กหนา 1.0 มม. เสริมเหล็กคาดขา ชุปโครเมียม

                   ที่นั่งผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 16 มม. บุฟองน้ำหนา 2 นิ้ว

                   ที่พิงหลังผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 19 มม. บุฟองน้ำหนา 3/4 นิ้ว

บุหนังเทียม : สีดำ,น้ำเงิน,เลือกสีได้