• Picture of เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105 Picture of เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105 ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm. รายละเอียด :โครงขาผลิตจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 3/4" เหล็กหนา 1.0 มม. เสริมเหล็กคาดขา ชุปโครเมียม ที่นั่งผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 16 มม. บุฟองน้ำหนา 2 นิ้ว ที่พิงหลังผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 19 มม. บุฟองน้ำหนา 3/4 นิ้ว บุหนังเทียม : สีดำ,น้ำเงิน,เลือกสีได้
700.00 ฿
650.00 ฿

+

เก้าอี้จัดเลี้ยงเอนกประสงค์ รุ่น C105

ขนาด 44(W)x55(D)x90(H) cm.

รายละเอียด :โครงขาผลิตจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 3/4" เหล็กหนา 1.0 มม. เสริมเหล็กคาดขา ชุปโครเมียม

                   ที่นั่งผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 16 มม. บุฟองน้ำหนา 2 นิ้ว

                   ที่พิงหลังผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 19 มม. บุฟองน้ำหนา 3/4 นิ้ว

บุหนังเทียม : สีดำ,น้ำเงิน,เลือกสีได้