เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ที่นอนเสื่อกก 4 พับ (90 ซม)

1,850.00 ฿ 1,600.00 ฿
เป็นที่นอน สวยงาม น่าใช้ นอนแล้วไม่ยุบ ถอดซักได้ มีหลายสี
รูปภาพสินค้า ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ที่นอนเสื่อกก4พับ(120ซม.)

2,200.00 ฿ 2,000.00 ฿
เป็นที่นอน สวยงาม น่าใช้ นอนแล้วไม่ยุบ ถอดซักได้ มีหลายสี
รูปภาพสินค้า กระเป๋าใยตาล OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กระเป๋าใยตาล

850.00 ฿ 800.00 ฿
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาล
รูปภาพสินค้า ข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีสุรินทร์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีสุรินทร์

120.00 ฿ 80.00 ฿
ข้าวที่ผลิตและปลูกด้วยขบวนการเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

เสื่อกก (ทอมือ)

250.00 ฿
เสื่อกก ทอมือฝีมือกลุ่มพนมรุ้ง ขนาด 80 เซนติเมตร x 2 เมตร