• Picture of แกงไตปลาแห้งเมืองตรังบรรจุซอง Picture of แกงไตปลาแห้งเมืองตรังบรรจุซอง

แกงไตปลาแห้งเมืองตรังบรรจุซอง

แกงไตปลาแห้งเมืองตรัง จากปลากระดี่ ,ปลาช่อน ,ปลาทะเล บรรจุซองละ 100 กรัม ผ่านกระบวนการสเตอริไรด์ เก็บได้นาน 1 ปี
70.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+


Related products