• Picture of แชมพูว่านหางจระเข้ผสมตะไคร้สด Picture of แชมพูว่านหางจระเข้ผสมตะไคร้สด

แชมพูว่านหางจระเข้ผสมตะไคร้สด

สรรพคุณ บำรุงเส้นผมและหนังศรีษะ ป้องกันผมร่วงและรังแค ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยและมีน้ำหนัก
120.00 ฿

+