• รูปภาพสินค้า แพรวากาฬสินธุ์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า แพรวากาฬสินธุ์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

แพรวากาฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวาลายเกาะ ชื่อลายนาค เป็นลายดั้งเดิมของผ้าไหมแพรวา กว้าง65 ซม. ยาว 5 เมตร สามารถนำไปตัดชุดได้ทั้งเสื้อและกระโปรง ค่าส่งสินค้ารวมอยู่นในราคาสินค้าแล้ว
8,500.00 ฿
7,500.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+