• Picture of แพรวากาฬสินธุ์ Picture of แพรวากาฬสินธุ์

แพรวากาฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวาลายเกาะ ชื่อลายนาค เป็นลายดั้งเดิมของผ้าไหมแพรวา กว้าง65 ซม. ยาว 5 เมตร สามารถนำไปตัดชุดได้ทั้งเสื้อและกระโปรง ค่าส่งสินค้ารวมอยู่นในราคาสินค้าแล้ว
8,500.00 ฿
7,500.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+