• รูปภาพสินค้า โคมไฟผ้าไหม (silk lamp) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า โคมไฟผ้าไหม (silk lamp) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

โคมไฟผ้าไหม (silk lamp)

โคมไฟผ้าไหม ลายคลื่นสายขล size 14"x14"x23"
2,500.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

ลายคลื่นสายชล มีความประทับใจในเส้นโค้งของเกลียวคลื่น เส้นโค้งที่ดูอ่อนไหวอ่อนโยน

เมื่อนำมาเชื่อมต่อร้อยเรียง ล้อกันเป็นคู่ขนานสลัลกันไป กลับให้ความรู้สึกมีพลังในการขับเคลื่อน

เคลื่อนไหวดูมีชีวิตที่ต่อเนื่องเป็นนิรันดร์