• Picture of โคมไฟไผ่หอม Picture of โคมไฟไผ่หอม
  • Picture of โคมไฟไผ่หอม Picture of โคมไฟไผ่หอม

โคมไฟไผ่หอม

ใช้ประดับตกแต่,ให้แสงสว่าง,ให้ความหอม
390.00 ฿
350.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

เป็นโคมไฟอเนกประสงค์ให้ความสว่างและกลิ่นหอมของนำ้มันหอมละเหย