• Picture of โลชั่นบำรุงผิว Picture of โลชั่นบำรุงผิว

โลชั่นบำรุงผิว

วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านที่มีเจตนารณ์ในการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี แชมพูสุมนไพรใบบัวบก-มะเฟือง-อัญชัน-ชาเขียวขนาน240Ml.ราคา259บาท ด้วยคุณประโยชนืจากสารสกัดสมุนไพรช่วยลดการหลุดร่างของเส้นผมทะนุถนอมเส้นผม ทำให้ผมนุ่นสลวยมีน้ำหนัก ไม่แห้งฟู จัดทรงง่าย
259.00 ฿
244.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+

วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านที่มีเจตนารณ์ในการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี แชมพูสุมนไพรใบบัวบก-มะเฟือง-อัญชัน-ชาเขียวขนาน240Ml.ราคา259บาท
ด้วยคุณประโยชนืจากสารสกัดสมุนไพรช่วยลดการหลุดร่างของเส้นผมทะนุถนอมเส้นผม ทำให้ผมนุ่นสลวยมีน้ำหนัก ไม่แห้งฟู จัดทรงง่ายโลช