• รูปภาพสินค้า โลชั่นบำรุงผิว OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า โลชั่นบำรุงผิว OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

โลชั่นบำรุงผิว

วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านที่มีเจตนารณ์ในการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี แชมพูสุมนไพรใบบัวบก-มะเฟือง-อัญชัน-ชาเขียวขนาน240Ml.ราคา259บาท ด้วยคุณประโยชนืจากสารสกัดสมุนไพรช่วยลดการหลุดร่างของเส้นผมทะนุถนอมเส้นผม ทำให้ผมนุ่นสลวยมีน้ำหนัก ไม่แห้งฟู จัดทรงง่าย
259.00 ฿
244.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านที่มีเจตนารณ์ในการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี แชมพูสุมนไพรใบบัวบก-มะเฟือง-อัญชัน-ชาเขียวขนาน240Ml.ราคา259บาท
ด้วยคุณประโยชนืจากสารสกัดสมุนไพรช่วยลดการหลุดร่างของเส้นผมทะนุถนอมเส้นผม ทำให้ผมนุ่นสลวยมีน้ำหนัก ไม่แห้งฟู จัดทรงง่ายโลช