• Picture of ไวน์มะเม่าหวานกลาง Picture of ไวน์มะเม่าหวานกลาง
  • Picture of ไวน์มะเม่าหวานกลาง Picture of ไวน์มะเม่าหวานกลาง

ไวน์มะเม่าหวานกลาง

ไวน์แดงมะเม่า แค็ปสีแดงมัน ขนาดบรรจุ 750 มิลิลิตร แอลกอล์ฮอล์ 11.5 ดีกรี ความหวานปานกลาง
250.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า OTOP
+