456ประกันรถ

รายละเอียดร้านค้า

ผู้บริหาร คุณณํฐวงศ์  ศิริยอดอรุณ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บมจ.วิริยะประกันภัย  เลขที่ใบอนุญาติ 4902000000

 

เรียงลำดับ

ประกันรถประเภท 1

16,500.00 ฿
ประกันภัยประเภท 1 -คุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก -คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ประกันรถประเภท 3 + ทุน 100,000.-

6,600.00 ฿
ประกันรถประเภท 3 + ทุนประกันคุ้ทมครอง 100,000.-บาท
รูปภาพสินค้า ประกันรถประเภท 3 พิเศษ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ประกันรถประเภท 3 พิเศษ

6,000.00 ฿ 4,200.00 ฿
ประกันภัยประเภท 3 คุ้มครองพิเศษ -คุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก -คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก