A&J Shop

รายละเอียดร้านค้า

เมื่อสมัยก่อนชาวบ้านได้ผลิตเสื่อ กก ขึ้นมาเพื่อใช้สอยในครัวเรือน โดยการน้ำต้นพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ต้นกก มาทอให้เป็นผืนไว้ใช้สอยธรรมดาทั่วไป คือจะนำทั้งต้นมาทอไม่ได้นำมากรีดให้มันเล็กลงหรือย้อมสีใดๆ และได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงได้มีการนำพืชที่เรียกว่า ต้นกก นี้มาดัดแปลง โดยการนำมากรีดให้เส้นบางก่อนจะทำลวดลายพร้อมกับการย้อมสีต่างๆให้ดูสวยงานน่าสนใจมากขึ้นมีลวดลายมากขึ้น และได้ทำการนำออกมาจำหน่ายจนเกิดรายได้ในครัวเรือน และยึดเป็นอาชีพ และได้พัฒนาขึ้นมาตลอดจนได้เข้าร่วมเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน มีตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และได้เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

สอบถามเพิ่มเติม

Tel. 0907023225

E-Mail. aumjen_1320@hotmail.com

Line ID: jenjira_20

เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า กล่องทิชชู OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กล่องทิชชู

180.00 ฿ 150.00 ฿
ขนาดมาตรฐาน (รวมค่าขนส่ง)
รูปภาพสินค้า กล่องทิชชู OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กล่องทิชชู

180.00 ฿ 150.00 ฿
ขนาดมาตรฐาน (รวมค่าขนส่งแล้ว)
รูปภาพสินค้า เสื่อพับรีด OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

เสื่อพับรีด

280.00 ฿ 220.00 ฿
ขนาด กว้าง90ซม.ยาว1.90ม. (รวมค่าขนส่ง)