เรียงลำดับ

ไวน์มะเม่าหวาน

250.00 ฿
ไวน์มะเม่าหวาน แด็ปสีดำ ขนาด 750 มิลิลิตร ความหวานมาก แอลกอฮอล์ 11.5 ดีกรี
รูปภาพสินค้า น้ำมัลเบอร์รี่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

น้ำมัลเบอร์รี่

45.00 ฿ 39.00 ฿
มี กรดโพลิค แอซิด และ วิตามิน B6 สูง

น้ำองุ่นสด

35.00 ฿
น้ำองุ่นสด 100% ไม่มีน้ำตาล ไม่มีสารเจือปน

น้ำองุ่นสด

25.00 ฿
น้ำองุ่นสด 100% ไม่มีน้ำตาล ไม่มีสารเจือปน

น้ำเม่าหลวง ตรา อรวรรณ

60.00 ฿
น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แบบพร้อมดื่ม จากจังหวัดสกลนคร * ราคาต่อ 1 ขวด

น้ำเม่าหลวง ตรา อรวรรณ 1 ลัง

1,200.00 ฿
น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แบบพร้อมดื่ม จากจังหวัดสกลนคร * ราคาต่อ 1 ลัง (บรรจุ 24 ขวด)
รูปภาพสินค้า ลำไยผงสำเร็จรูป OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ลำไยผงสำเร็จรูป

130.00 ฿ 100.00 ฿
เครื่องดื่ม ลำไยผงสำเร็จรูป ส่วนประกอบโดยประมาณ : ลำไยสด 72% เด็ดโทรส 28% น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม (15กรัม X 10) บรรจุ 10 ซอง *ไม่ไส่วัตถุกันเสียและไม่เจือสีสังเคราะห์