เรียงลำดับ

ข้าวสินเหล็ก(ขัดขาว)

60.00 ฿
เป็นข้าวที่ดัชนีน้ำตาลต่ำ ป้องกันโรคเบาหวาน มีธาตุเหล็กสูง