Orderby

กระถางเซรามิครุ่น D09 ลายบัวกนก

2,800.00 ฿
กระถางต้นไม้ผลิตจากเซรามิค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. Hand-Painted 100% ลายบัวกนกเคลือบแตกลายงา ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งสินค้า ค่าส่งสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะ