เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า กระเช้าของขัวญจากกฤษณา OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กระเช้าของขัวญจากกฤษณา

1,200.00 ฿ 800.00 ฿
1 สบู่เหลวกฤษณา 250กรัม 2 สบู่นมข้าวกฤษณา 100กรัม 3 สบู่คาร์บอนกฤษณา 100กรัม 4 สบู่ผลไม้กฤษณา 100กรัม 5 น้ำมันนวดสูตรพิเศษกฤษณา 8กรัม 6 ยาดมจันดารานาชิก 3 ฃวด

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณต์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตราmaliispa และcocodance

250.00 ฿
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย มีความทันสมัย น่าใช้บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมาะแก่การใช้งาน

มะกรูดหมักผม

159.00 ฿
มะกรูดเพื่อการดูแลสุขภาพผมและหนังศีรษะ ผ่านกรรมวิธีแปรรูปตามสูตรการใช้สมุนไพรไทย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี มาในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกใช้ง่าย

สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม

450.00 ฿
สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผมที่ปลอดภัย ผ่านการจดอนุสิทธิบัตร และมีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองรับ